35.300, C

Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaatIn deze motie wordt de regering verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden en condities waaronder de continuïteit in de bekostiging van de rechtsstaat beter kan worden geborgd en de rechtsstaat duurzaam wordt versterkt en de Kamer hierover te informeren.Kerngegevens

nummer 35.300, C
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, FVD en VVD stemden tegen.
indiener(s) P. Rosenmöller (GroenLinks)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
A.L. Bredenoord (D66)
H.P.M. Knapen (CDA)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 10 mei 2022 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming van 21 april 2022 over de uitvoering van deze motie (EK 35300 VI / 35.300, BP met bijlagen) voor kennisgeving aangenomen. De brief wordt betrokken bij het debat over de staat van de rechtsstaat dat plaats vindt op 31 mei 2022.

Op 6 juli 2021 is in de Tweede Kamer de motie-Azarkan ingediend (TK 29.279, 666). Deze motie vraagt de regering, onder verwijzing naar de motie-Rosenmöller, om bij de bekostiging van de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak mede te sturen op het bevorderen van de ketensamenwerking. De motie-Azarkan is op 8 juli 2021 door de Tweede Kamer verworpen.Uitvoering