34.763

Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspandenDit voorstel breidt in de Opiumwet de bevoegdheid van de burgemeester uit om een pand of woning, een zogenaamd drugspand, op grond van de Opiumwet te sluiten. Hiermee heeft de burgemeester meer mogelijkheden om de uit het drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen en beheersen en de nadelige effecten van de productie en distributie van, handel in en het gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden tegen te gaan.

De burgemeester krijgt deze sluitingsbevoegdheid in die gevallen waarin in een pand of woning voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen. De huidige sluitingsbevoegdheid ziet alleen op situaties waarin drugs in een pand of woning worden aangetroffen, verkocht, afgeleverd of verstrekt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 17 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: GroenLinks en PvdD.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 december 2018. Tijdens deze behandeling is de motie-Wezel (SP) c.s. over de gegrondheid van besluiten tot sluiting van woningen en panden (EK, D) ingediend. De motie is op 11 december 2018 ingetrokken.

Het voorstel is op 11 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV.

Tegen: GroenLinks en PvdD.


Kerngegevens

ingediend

19 augustus 2017

titel

Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

46