Dinsdag 21 december 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35216

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Nadere procedure

4.35925, P

Brief van de minister van Financiën over het Nederlands saldo op de lopende rekening; Miljoenennota 2022

Bespreking

10.33632, H

Brief van de minister van Financiën over het aanhouden van de nieuwe evaluatie van de algemene zorgplicht uit artikel 4:24a Wet op het financieel toezicht (Wft); Wijzigingswet financiële markten 2014

Bespreking

11.31865, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de uitkomsten van de peer review van de Algemene Rekenkamer; Verbetering verantwoording en begroting

Bespreking

13.21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Ecofin Begrotingsraad van 12 november 2021; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2021; Brief van de minister van Financiën inzake aanvulling op de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

16.Rondvraag


Korte aantekeningen