Dinsdag 12 april 2022, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Mondeling overleg jeugdzorg (17 mei 2022)

Vaststelling onderwerpen

8.Rondvraag


Korte aantekeningen