Dinsdag 31 mei 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.28676, A

Brief van de minister van BuZa over de NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden; NAVO

Bespreking

4.27925, AH

Brief van de minister van BuZa, de minister van Defensie en de minister voor BHenO over de voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak; Bestrijding internationaal terrorisme

Bespreking

8.Kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van Defensie

Bespreking

9.Terugkoppeling NAVO Parlementaire Assemblee voorjaarssessie

11.Rondvraag


Korte aantekeningen