Dinsdag 14 juni 2022, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

circa 2 minuten voor het starten van de op J&V+BiZa/AZ aansluitende vergadering

2.Vaststellen agenda

3.36034

Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

Procedure

10.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen