35.871

Verhoging wettelijk strafmaximum doodslagDit wetsvoorstel verhoogt door een wijziging van het wetboek van strafrecht het wettelijk strafmaximum van doodslag van vijftien naar vijfentwintig jaar gevangenisstraf. Hiermee komt de regering tegemoet aan een al langer bestaande wens uit de rechtspraktijk.

Met dit voorstel wordt de verhouding tussen de ernst van dit strafbare feit en sommige andere, minder strafwaardige delicten beter tot uitdrukking gebracht. Daarnaast wordt met de verhoging het in de loop der tijd ontstane "strafgat" tussen de maximale duur van de gevangenisstraf voor doodslag en de maximale duur van de tijdelijke gevangenisstraf voor moord verkleind. Een voor moord veroordeelde kan een levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste dertig jaar krijgen.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 10 mei 2022 aangenomen door de de Tweede Kamer.

Voor: SP, DENK, Fractie Den Haan, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, Volt, BIJ1 en Lid Gündoğan.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 14 februari 2023. Het voorstel is op 21 februari 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, 50PLUS en FVD

Tegen: PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD en Fractie-Frentrop.

Tijdens de behandeling op 14 februari 2023 is de motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over een onderzoek naar sanctieverzwarende effecten door stapeling van wetten (EK, D) ingediend. De motie is op 7 maart 2023 na hoofdelijke stemming met 35 stemmen voor (OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, ChristenUnie, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop) en 34 stemmen tegen (CDA, VVD, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV en SGP) aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

22 juni 2021

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

29