Dinsdag 13 september 2022, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

6.28165 / 36108, X

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Inbreng voor schriftelijk overleg

12.35927, M, N en O

Bespreking brieven over een nieuw stelsel voor vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement
13.34808

Brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering; Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Toezegging Het breed evalueren van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808)

Bespreking schriftelijk overleg18.Rondvraag


Korte aantekeningen