35.927, I

Motie-Prast (PvdD) c.s. over beëindigen van op basis van fictief rendement belasten van spaargeldIn deze motie wordt de regering verzocht om zo snel mogelijk een einde te maken aan het op basis van fictief rendement belasten van vermogen dat als spaargeld wordt aangehouden.Kerngegevens

nummer 35.927, I
ingediend 14 december 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (PvdA)
N.K. Koffeman (PvdD)
P. Nicolaï (PvdD)
G.A. van Strien (PVV)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Belastingplan 2022 (35.927)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus deels uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissie bespreekt op 27 september 2022:

  • de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over een nieuw stelsel voor vermogensrendementsheffing (box 3) op basis van werkelijk rendement (EK, M met bijlage);
  • de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de varianten voor rechtsherstel en spoedwetgeving in box 3 (EK, N met bijlagen);
  • de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de gemaakte keuzes voor rechtsherstel en spoedwetgeving in box 3 (EK, O)

De commissie had op 7 juni 2022 besloten de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten alvorens deze brieven opnieuw te agenderen.

De commissie had eerder besloten deze brieven pas te agenderen wanneer de Voorjaarsnota 2022 beschikbaar is.Uitvoering