Dinsdag 13 september 2022, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35893

Aanbieden onderwijs en examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments

Nadere procedure

3.35145, I

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor PVO inzake de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal alsmede over het opheffen van het vrijwillig lerarenportfolio; Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

4.33862, I

Brief van de minister van OCW en de minister voor PVO ter aanbieding onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs en verslagen overleg met vertegenwoordigers onderwijsveld; Initiatiefvoorstel-Bisschop, Van Meenen en Rog Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

Bespreking


9.Kennismakingsborrel op het ministerie van OCW

Bespreking

11.Rondvraag


Korte aantekeningen