Dinsdag 30 mei 2023, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

3.Toezeggingenrappel VWS op covid-19-gebied

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS en de minister voor LZS over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Bespreking

5.Rondvraag