Dinsdag 2 april 2024, commissie Binnenlandse Zaken (BIZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36511, A

Brief van de minister van BZK met verzoek om dit wetsvoorstel met spoed te behandelen; Verlenging, wijziging en handhaving maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen

Bespreking verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel

3.36496, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over voortvarende behandeling van de Wet betaalbare huur; Wet betaalbare huur

Bespreking brief van de minister van BZK d.d. 28 maart 2024

5.Rondvraag


Korte aantekeningen