Verslag van de vergadering van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 2 april 2024