Dinsdag 21 mei 2024, commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Agenda

1.Vaststellen agenda


3.36285

Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten


Inbreng verslag

12.Mededelingen en informatie13.Rondvraag


14.Ter herinnering: openstaande correspondentie commissie EZKKorte aantekeningen