Vreemdelingenbeleid (19.637), EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614 (35.612); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de deskundigenbijeenkomsten van 2 en 23 maart 2021 en het verslag van een schriftelijk overleg van 25 maart 2021 inzake het Europees migratie- en asielpact (EK, F). .

8 juli 2021