Bronnen bij E110077 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014 – 2020)