Dinsdag 25 juni 2019, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 13:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

2.
34997

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Inbreng nader voorlopig verslag

6.
Kennismakingsgesprekken met de beide ministers van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen