Dinsdag 5 juli 2022, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

6.T03339; 25.087

Toezegging Voortgangsrapportage inzake de bestrijding van belastingontwijking (35.927); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Bespreking

12.Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota)

Bespreking

13.Inventarisatie belangstelling deelname Interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (IPC SECG) op 10/11 oktober 2022

15.Rondvraag


Korte aantekeningen