Dinsdag 7 november 2023, commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Bespreking beoogd tijdpad van behandelen van enkele afzonderlijke voorstellen in onderlinge samenhang bezien

Bespreking

4.36410 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2024

Vaststelling datum inbreng verslag en eventueel ook al verdere stappen in de behandeling

5.36410 L

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024

Vaststelling datum inbreng verslag en eventueel ook al verdere stappen in de behandeling

9.Rondvraag


Korte aantekeningen