Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van het onderwerp EU en de rechtsstaat.


Stand van zaken

Naar aanleiding van het verschijnen van het EU-Rechtsstaatrapport van de Europese Commissie, het Actieplan voor Europese Democratie en de Strategie ter versterking van de toepassing van het EU-Handvest heeft de Eerste Kamer op 8 februari 2022 en 15 maart 2022 met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een themadebat over de Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU gevoerd. Tijdens dat debat zijn drie moties ingediend.

Zie ook de themapagina Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) bespreekt op 28 mei 2024 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van BZK over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie (EK, AS met bijlagen).


Kerngegevens

begonnen

3 oktober 2019

titel

EU en de rechtsstaat

schriftelijke voorbereiding


Documenten

108
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-108] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-108] documenten