Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van het onderwerp EU en de rechtsstaat.


Stand van zaken

De commissie voor Europese Zaken (EUZA) bespreekt op 12 juli 2022 een mogelijke datum voor een technische briefing over de toetreding van de EU tot het EVRM.

Op 18 mei 2022 is de brief met vragen over de kabinetsappreciatie (35.295 / 32.317, Y) over de policy brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en de position paper van de Commissie Meijers over pushbacks verstuurd aan de staatssecretaris van J&V.


Kerngegevens

begonnen

3 oktober 2019

titel

EU en de rechtsstaat

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-64] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-64] documenten