Wetsvoorstellen over de wijze van benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning