Moties ingediend tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 5 december 2017