Motie-Barth (PvdA) c.s. over een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de BTW-verhoging (EK 34.775, F)In deze motie wordt de regering verzocht om in overleg met de betrokken sectoren te komen tot een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de BTW-verhoging, daarbij expliciet aandacht te besteden aan de positie van zelfstandige winkeliers in krimp- en grensregio’s, de cultuursector inclusief boekhandels en dagbladen en preventie van ongezond gedrag.ingediend

5 december 2017

resultaat

Op 12 december 2017 gewijzigd in EK 34.775 / 34.785, K.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

Deze motie werd ingediend en aangehouden tijdens de Algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer op 5 december 2017. De motie werd gewijzigd tijdens de Algemene financiële beschouwingen en de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 op 12 december 2017.