Overzicht hamerstukken dinsdag 15 december 2020De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. PvdD en PVV is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. PvdD, Fractie-Otten en PVV is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. PvdD en SP is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.