Beleidsdebat Internationale VeiligheidDe commissie heeft op 26 april jl. aangegeven o.a. de volgende onderwerpen te willen behandelen tijdens het beleidsdebat over internationale veiligheid:

  • Oorlogen/crises in het Oosten (Rusland, Oekraïne) en Zuiden (MENA-regio) van de EU, met in het bijzonder aandacht voor de conflicten in Syrië en Libië en de strijd tegen ISIS
  • De toestand in fragiele staten rondom de buitengrenzen van de EU
  • Vluchtelingenproblematiek, zie E160010
  • Global Strategy van VP/HR Mogherini
  • NAVO-top Warsaw juli 2016
  • Mensen en middelen bij defensie en buitenlandse zaken
  • Hybride oorlogvoering
  • Europese defensiesamenwerking
  • Rol van Nederland in de VN

Over de volgende onderwerpen is recentelijk schriftelijk overleg gevoerd met de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie:

Wetsvoorstellen:

Raadsverslagen:

Strijd tegen ISIS

Oekraïne

Rapporten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV):

Resoluties:

Clingendael papers

Overige informatie:


Kerngegevens

informatiedossier bij

betrokken commissie

informatiespecialist

  • Danielle van Leeuwen - de Wit