33.866

Uitvoering wijzigingen Statuut van Rome over het Internationaal StrafhofDit voorstel regelt een wijziging van de Wet internationale misdrijven (WIM) ter uitvoering van de wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73PDF-document). De wijzigingen van het Statuut van het Internationaal Strafhof regelen uitbreiding van de definitie van oorlogsmisdrijven als het gaat om een niet-internationaal gewapend conflict en de toevoeging van een definitie van het misdrijf "agressie" en de voorwaarden voor uitoefening van rechtsmacht door het Internationaal Strafhof met betrekking tot dit misdrijf.

Met dit voorstel worden aan de Wet internationale misdrijven het gebruik van:

  • gif of giftige wapens;
  • verstikkende, giftige of andere gassen en overige soortgelijke vloeistoffen, materialen of apparaten; en
  • kogels die in het menselijk lichaam gemakkelijk in omvang toenemen of platter en breder worden, zoals kogels met een harde mantel die de kern gedeeltelijk onbedekt laat of voorzien is van inkepingen;

toegevoegd aan de lijst van oorlogsmisdrijven ingeval van een niet-internationaal gewapend conflict. Ook wordt er een nieuw artikel over de strafbaarstelling van het misdrijf "agressie" toegevoegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.866 nr. 2) is op 1 december 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, SGP, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft wetsvoorstel op 5 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (33.865 (R2024)).


Kerngegevens

ingediend

11 februari 2014

titel

Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende onderdelen van artikel I verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten