33.865 (R2024)

Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal StrafhofMet dit voorstel van rijkswet wordt de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof uitgebreid met het misdrijf van agressie en wordt het begrip oorlogsmisdrijven aangevuld ingeval van een niet-internationaal gewapend conflict.

De definitie van het misdrijf agressie sluit aan bij de bewoordingen en de structuur van de definities van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Voor een goed begrip moet steeds scherp onderscheid worden gemaakt tussen het misdrijf agressie (dat alleen kan worden begaan door een individu) en de daad van agressie (die alleen kan worden begaan door een staat). Er kan uitsluitend sprake zijn van een misdrijf agressie door een individu als door de staat waarvan dit individu een van de leiders is een daad van agressie is gepleegd.

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.865, nr. 2) is op 1 december 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, SGP, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP stemden voor

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 5 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Uitvoering wijzigingen Statuut van Rome over het Internationaal Strafhof (33.866).


Kerngegevens

ingediend

11 februari 2014

titel

Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Artikel 1 van deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst
  • 2. 
    Artikel 2 van deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Documenten