Gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s. over de verdere uitwerking van dataprotectie-by-design als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens (EK 33.509, R)In deze motie wordt de regering verzocht dataprotectie-by-design verder uit te werken als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens en de Kamer daarover te informeren.ingediend

4 oktober 2016

resultaat

Op 4 oktober 2016 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen

bij

indiener

mede ondertekend door