Gewijzigde motie-Teunissen (PvdD) c.s. inzake het decentraal toegankelijk houden van medische dossiers (EK 33.509, T herdruk)In deze motie wordt de regering verzocht ervoor zorg te dragen dat toegang tot het medisch dossier niet alleen gecentraliseerd, maar ook decentraal via bij de zorgaanbieder vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk zal blijven.ingediend

25 oktober 2016

resultaat

Op 25 oktober 2016 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. SGP, CDA, PvdA en VVD stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door