Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over onderzoek naar de manier waarop pensioenfondsen hun deelnemers variabele uitkeringen kunnen bieden in het geval van vrijwillige pensioenregelingen (EK 34.255, N)In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken op welke manier ook alle pensioenfondsen hun deelnemers een variabele uitkering kunnen bieden in het geval van vrijwillige pensioenregelingen waarbij het ontbreken van een werkgeversbijdrage niet belemmerend werkt, en dit onderzoek tijdig af te ronden met de intentie de benodigde wijzigingen mee te kunnen nemen in de reeds aangekondigde veegwet. ingediend

14 juni 2016

afhandeling

Stemming op 14 juni 2016

resultaat

Op 14 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door