Motie-Bredenoord (D66) c.s. over de verdere uitwerking van dataprotectie-by-design als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens (EK 33.509, O)In deze motie wordt de regering verzocht om dataprotectie-by-design verder uit te werken als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens en de Kamer daarover te informeren.ingediend

27 september 2016

afhandeling

Op 4 oktober 2016 gewijzigd in EK 33.509, R

bij

indiener

mede ondertekend door