Motie-Faber-van de Klashorst (PVV) c.s. over het ontzien van kleine winkels (EK 32.412, J)In deze motie wordt de regering verzocht voor de duur van de nog lopende huurcontracten te komen met een voorstel om de kleine winkeliers te ontzien.ingediend

14 mei 2013

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, SP, ChristenUnie en PVV stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door