Motie-Hoekstra (CDA) c.s. over de gevolgen voor de werkgelegenheid en bereikbaarheid voor met name Overijssel (EK 30.880 / 32.822, M)In deze motie wordt de minister verzocht om:

  • het politiedienstencentrum of tenminste relevante onderdelen daarvan, in Overijssel te vestigen;
  • het HRM servicecentrum politie te koppelen aan het HRM servicecentrum Defensie, dat zich in Enschede bevindt;
  • te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om zowel in Overijssel als Gelderland een meldkamer te vestigen.


ingediend

3 juli 2012

resultaat

Op 10 juli 2012 ingetrokken.

bij

indiener

mede ondertekend door