Motie-Jaarsma (PvdA) c.s. inzake het codificeren van standpunten in de Aanwijzingen voor de regelgeving (EK 25.900 nr. 87, nr. 87c)In deze motie wordt de regering verzocht een aantal standpunten ten aanzien van het Overgangsrecht sociale zekerheid te codificeren in paragraaf 4.14 van de Aanwijzingen voor de Regelgeving.ingediend

27 juni 2000

afhandeling

4 juli 2000

resultaat

aangenomen met algemene stemmen

bij

indiener

mede ondertekend door