Motie-Noten (PvdA) c.s. over bevordering dat de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van rechtswege gelijk zal zijn aan de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar (EK 33.290, J)In deze motie wordt de regering verzocht te bevorderen dat de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van rechtswege gelijk zal zijn aan de pensioenrichtleeftijd, dat wil zeggen per 1 januari 2014 gelijk aan 67 jaar.ingediend

10 juli 2012

afhandeling

10 juli 2012

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, GroenLinks, SP, OSF en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door