Motie-Noten (PvdA) c.s. over afzien van de verhoging van de btw op de podiumkunsten (EK 32.500, I)In deze motie wordt de regering verzocht af te zien van het voornemen de podiumkunsten per 1 januari 2011 onder het algemene btw-tarief te brengen.ingediend

7 december 2010

afhandeling

14 december 2010

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, GroenLinks, OSF, D66, SP en Fractie-Yildirim stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De minister-president, minister van Algemene Zaken a.s., heeft de Kamer bij brief van 20 december 2010 (EK 32.500, S) geïnformeerd over het standpunt van het kabinet met betrekking tot deze motie.

Nieuws: