Motie-Noten (PvdA) c.s. over de introductie van een tijdelijke flexibele AOW (EK 33.290, H)In deze motie wordt de regering verzocht voor 1 januari 2013 een tijdelijke flexibele AOW te introduceren die gelijk loopt met de AOW leeftijd en die afloopt in 2023.ingediend

10 juli 2012

afhandeling

10 juli 2012

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, SP, OSF en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door