Motie-Noten (PvdA) c.s. over een zorgvuldige behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer (EK 33.290, K)In deze motie spreekt de Eerste Kamer uit dat de korte tijd die beschikbaar was voor behandeling door de Eerste Kamer, onwenselijk is.ingediend

10 juli 2012

afhandeling

10 juli 2012

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, GroenLinks, SP, OSF en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door