Motie-Noten (PvdA) c.s. over het laten vervallen van het doorwerkvereiste (EK 33.290, I)In deze motie wordt de regering verzocht het zogenaamde doorwerkvereiste te laten vervallen.ingediend

10 juli 2012

afhandeling

10 juli 2012

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, GroenLinks, SP, OSF en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door