Motie-Postema (PvdA) c.s. over inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2013 met uitzondering van artikel 68 onderdeel Ba (EK 33.025, I)In deze motie wordt de regering verzocht het wetsvoorstel, mocht dit door de Kamer worden aangenomen, per 1 januari 2013 geheel in werking te doen treden doch met uitzondering van Artikel 68 onderdeel Ba (betreffende Artikel 23 van de Wet toezicht accountantsorganisaties) dat uiterlijk per 1 januari 2016 in werking dient te treden.ingediend

27 november 2012

resultaat

op 11 december 2012 ingetrokken

bij

indiener

mede ondertekend door