Motie-Quik-Schuijt (SP) c.s. over het beperken van de gezondheidsschade als gevolg van de aanwezigheid van de Isla-raffinaderij (EK 33.400 IV, W)In deze motie wordt de regering verzocht in overleg te treden met de regering van Curaçao ten einde na te gaan of en hoe Curaçao met de ondersteuning van Nederland de gezondheidsschade ten gevolge van de aanwezigheid van de Isla-raffinaderij kan beperken, door zoveel mogelijk de vorige eigenaar en de huidige gebruiker op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.ingediend

4 juni 2013

afhandeling

11 juni 2013

resultaat

gewijzigd in EK 33.400 IV, X

bij

indiener

mede ondertekend door