Motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat er beter zicht bestaat op de consequenties van de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaring (EK 34.036, L)In deze motie wordt de regering verzocht het wetsvoorstel aan te houden totdat aannemelijk kan worden gemaakt dat het alternatief voor de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaring een substantiële verbetering zal betekenen voor het daadwerkelijke tegengaan van schijnzelfstandigheid en alsdan de behandeling in overleg met de Kamer te heropenen.ingediend

26 januari 2016

afhandeling

Op 2 februari 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en D66 stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door