Motie-Schalk (SGP) c.s. over een analyse van en een visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie (EK 34.716, J)In deze motie wordt de regering verzocht eerst een (probleem)analyse van en visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie en bestuur in den brede te ontwikkelen, waaruit blijkt wat de positie van commissaris van de Koning en van de burgemeester is en welke aanstellingswijze daar dan vervolgens bij past.

De initiatiefnemer van het wetsvoorstel wordt verzocht het voorstel aan te houden totdat de (probleem)analyse, de visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie, en de daarbij passende aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en van de burgemeester door deze Kamer in ogenschouw zijn genomen.ingediend

13 november 2018

resultaat

Op 20 november 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PvdA, PvdD en OSF stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door