Motie-Schalk (SGP) c.s. over uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 (EK 34.377, E)In deze motie wordt de regering verzocht om in geval van het aanvaarden van het onderhavige wetsvoorstel, de inwerkingtreding van deze wet uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.ingediend

20 juni 2017

resultaat

Op 27 juni 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, PvdD, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door