Motie-Schrijver (PvdA) c.s. over een nationaal instituut voor de rechten van de mens in alle vier de landen van het Koninkrijk (EK 32.467, F)In deze motie wordt de regering verzocht te bevorderen dat het voorzien in een nationaal instituut voor de rechten van de mens overeenkomstig de Paris Principles van de Verenigde Naties in alle vier de landen van het Koninkrijk, op de agenda van de Rijksministerraad geplaatst wordt en dat gezamenlijk wetgeving wordt ontwikkeld die daarin alsnog voorziet in lijn met de waarborgfunctie van het Koninkrijksstatuut.ingediend

15 november 2011

resultaat

Aangehouden op 22 november 2011. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

bij

indiener

mede ondertekend door