Motie-Sini (PvdA) c.s. over het betrekken van lijstencombinaties en het stelsel van restzetelverdeling bij het onderzoek van de staatscommissie parlementair stelsel (EK 34.377, F)In deze motie wordt de regering verzocht de staatscommissie parlementair stelsel te vragen om in haar onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het parlementaire stelsel het afschaffen of handhaven van de lijstencombinaties en het stelsel van restzetelverdeling te betrekken.

Tevens spreekt de Eerste Kamer in deze motie uit dat het wenselijk is de verdere behandeling van het onderhavige wetsvoorstel aan te houden totdat de staatscommissie haar onderzoek heeft afgerond en het rapport is besproken in de Eerste Kamer.ingediend

20 juni 2017

resultaat

Op 27 juni 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, ChristenUnie, PvdA, CDA, GroenLinks en OSF stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door