Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand (EK 33.996, P)In deze motie wordt de regering verzocht een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand in te stellen en te handhaven, ook voor de vergunde bedrijven.ingediend

12 februari 2019

resultaat

Op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, PvdA, D66 en PVV stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door