Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de eigen bijdrage voor rechtshulppakketten (EK 34.775 VI, AP)In deze motie wordt de regering verzocht om de eigen bijdrage voor de door rechtszoekende aangevraagde rechtshulppakketten niet te verbinden aan het al dan niet volgen van het niet-bindend advies van de poortwachter.ingediend

19 februari 2019

resultaat

Op 5 maart 2019 ingetrokken.

bij

indiener

mede ondertekend door