Motie-Teunissen (PvdD) c.s. inzake toegang tot medische dossiers ook decentraal via bij de arts vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk te houden (EK 33.509, S herdruk)In deze motie wordt de regering verzocht ervoor zorg te dragen dat toegang tot het medisch dossier niet alleen gecentraliseerd, maar ook decentraal mogelijk zal blijven en de ontwikkeling hiervan actief te stimuleren.ingediend

4 oktober 2016

resultaat

Op 25 oktober 2016 gewijzigd in EK 33.509, T

bij

indiener

mede ondertekend door